MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2023

S koncem srpna nás opět čeká společné Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se bude konat v termínu od 25. do 27. srpna 2023 na fotbalovém stadionu FK Baník Sokolov. V případě profesionálních hasičů se bude jednat o jubilejní 50. mistrovství, u dobrovolných hasičů se jedná již o 68. mistrovství. Záštitu nad mistrovstvím převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a starosta města Sokolov Mgr. Petr Kubis.

Profesionální hasiči budou soutěžit i v kategorii jednotlivců, a to ve výstupu na cvičnou věž a v běhu na 100 m s překážkami. Součet časů z těchto disciplín pak ocení nejlepší závodníky ve dvojboji. Dobrovolní hasiči a profesionální hasiči budou soutěžit v kategorii družstev ve třech disciplínách: v běhu na 100 m s překážkami, ve štafetě 4×100 m s překážkami a v požárním útoku. Součet nejlepších výsledků jednotlivých družstev poté určí pořadí na prvních třech místech.

Dobrovolné hasiče bude zastupovat celkem 18 družstev mužů a 17 družstev žen. Kromě zástupců z řad Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska budou o nejlepší výsledky usilovat i zástupci z České hasičské jednoty (ČHJ) a Moravské hasičské jednoty (MHJ). Z řad hasičského záchranného sboru se na start postaví 14 družstev, které budou zastupovat jednotlivé kraje a jedno soutěžní družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků, z. s. 

Pro letošní rok bylo vylosování následující startovací pořadí pro jednotlivé kraje a družstva: 

 MUŽI HZS MUŽI SDH ŽENY SDH
1. Jihomoravský 1. ČHJ1. Hlavní město Praha
2. Liberecký 2. Moravskoslezský 2. Moravskoslezský 
3. Karlovarský 3. Kraj Vysočina3.  Plzeňský 
4. Ústecký 4. MHJ 4. Královehradecký 
5. Zlínský 5. Jihočeský 5. Středočeský 2
6. Plzeňský 6.  Hlavní město Praha6. Liberecký 
7. Moravskoslezský 7. Středočeský 17. Pardubický 
8. Olomoucký 8. Ústecký8. Jihomoravský 
9. Středočeský 9. Středočeský 29. Zlínský 
10. Pardubický 10. Liberecký 10. ČHJ
11. Kraj Vysočina11. Královehradecký 11. Olomoucký 
12. Hlavní město Praha12. Olomoucký 12. Středočeský 1
13. Královehradecký 13. Zlínský 13. Kraj Vysočina
14. Jihočeský 14. Jihomoravský 14. Jihočeský 
15. HZS podniku15. Karlovarský 15. MHJ
16. Slovensko16. Pardubický 16. Karlovarský 
17. Polsko17. Plzeňský 17. Ústecký 
18. Ukrajina

 zdroj: www.fksokolov.cz 

Pro více informací, prosím, využijte tyto kontakty: 

Mgr. Irena ŠpačkováIng. Martin Kasal, DiSMichal Kolka, DiS.
tisková mluvčí SH ČMStiskový mluvčí HZS Karlovarského krajepracovník úseku sportu SH ČMS
tel: 776 270 514tel: 725 103 389tel: 702 151 378
email:spackova@dh.czemail:martin.kasal@hzscr.czemail:michal.kolka@dh.cz